IKT i skolan


Make your own mind maps with Mindomo.
Här sammanställer jag verktyg, appar, tjänster och annat som jag hittat under mina sessioner då jag söker nya vägar att undervisa. Jag har testat alla, de flesta har jag "tvingat" elever att prova och utvärdera.

Det är bara din kreativitet, lust och glädje för ditt jobb och dina elever som begränsar!