Så vårdar jag min lärarroll i sociala medier

Beroende på vem du frågar lär du få olika svar och det finns inga direkta regler runt lärare och sociala medier. Däremot kan det finnas lokala rekommendationer och förhållningssätt. Hur man som lärare väljer att synas, använda eller vara tillgänglig via sociala medier måste slutligen vara individuellt. Min egna närvaro i sociala medier förändras hela tiden och med det även hur jag ser på eventuell kontakt med elever. För tillfället är jag av åsikten "Spelar ingen roll - tvärt om kan sociala medier gynna min lärarroll". Detta kan dock förändras redan nästa vecka.
  Vad jag däremot upptäckt är att jag kan använda sociala medier för att förbättra min lärarroll och min relation till eleverna. Hur konstigt det än må låta, så har jag som lärare en lärarimage som jag antingen kan vårda och utnyttja i mitt dagliga arbete eller helt sonika inte bry mig om. Väljer jag att vårda den resulterar det i att elever får en bild av mig som lärare som jag ofta kan dra nytta av.
  Genom sociala medier kan jag alltså påverka hur eleverna ser på mig, bemöter mig och vilket förtroende de har för mig som lärare. Det kräver så klart att jag är försiktig och tänker innan jag gör någonting och inte heller gör någonting förhastat. Det finns alltid en risk att jag en vacker dag klantar till det, men det handlar ändå om att använda lite sunt förnuft. Gör jag det, känner jag mig inte heller orolig.
  Så vilken bild är det som jag vill förmedla till mina elever? Jo, att jag är en vanlig människa, att jag har goda värderingar, att jag tycker om mitt jobb, att jag trivs med mina elever, att jag också kan ha bra och dåliga dagar och att jag en gång i tiden minsann också har varit ung. Och det gör jag på olika sätt:

INSTAGRAM
I dagsläget har jag 300+ följare på Instagram varav kanske 40 är elever på skolan. Några följer jag själv och ibland integrerar jag med genom att gilla och kommenterar deras bilder när det passar sig. Jag varken gillar eller kommenterar bilder av typen "egopics" (bilder som man tar av sig själv för att få bekräftelse att man är snygg, söt, sexig etc), men jag kan önska trevlig resa på bilder som visar flygplatser, semester eller liknande.
  De bilder jag lägger upp är oftast bilder på min vardag t.ex. natur, miljö, byggnader, kaffekoppar, mat och liknande. Ibland lägger jag upp bilder med text som jag tror kan motivera och inspirera ungdomarna. Ofta lägger jag upp bilder där jag skriver själv hur mycket jag tycker om mitt jobb, att jag kommer sakna eleverna under loven - saker som visar upp en bild av mig som en lärare som älskar sitt jobb. Och det är sant, vart enda ord.

FACEBOOK
Jag accepterar aldrig vänförfrågningar från nuvarande elever på skolan. Däremot är det fritt fram att skicka dem när man slutar skolan (det brukar rassla till i inkorgen dagen efter skolavslutningen). Eftersom jag är mycket väl medveten om att även dessa elever har syskon och kompisar kvar på skolan, använder jag Vän-listor och är noga med att rätt personer ser rätt saker. Men även på Facebook kan man låta de f.d eleverna få en bild av mig, mitt liv och vad jag sysslar med på samma sätt som jag kan följa dem på gymnasiet och i deras liv. Åter igen delar jag bara med mig av saker som jag tror är av intresse eller av nytta för dem.

TWITTER
Jag har inte en enda elev som är direkt aktiv på Twitter. Jag följer en och annan f.d elev, men de är ytterst få. Man kan aldrig vara helt säker, men jag tvivlar på att någon elev ens tittar på vad jag skriver på Twitter. Men som vanligt gäller alltid sunt förnuft - var bara social med information du kan vara social med.

BLOGG
Den här bloggen. Och den har jag inga problem med att någon läser. Annars skulle jag inte blogga.

Så. En lärare kan alltså genom sociala medier skaffa sig en lärarimage att dra nytta av i det dagliga arbetet. Jag vågar nästan påstå att de elever som på ett eller annat sätt märker av mig på sociala medier också har en bra bild av mig. Det märks när även elever som jag inte direkt känner kommer fram och pratar, hälsar, anförtror sig till mig, ber om hjälp eller visar respekt mot mig. Det har helt enkelt gjort min lärarcvardag både roligare och trevligare. Framför allt bättre eftersom eleverna på skolan ser mig som "den snälla, roliga, kloka läraren som älskar sitt jobb". Och det är viktigt. Och det underlättar i allt från konflikthantering mellan elever till den rena undervisningssituationen.