The Tank Man och 20 trettonåringar


Jag har fått för mig att ett stort fel vi gör i skolan, grundskolan framför allt, är att vi förminskar eleverna. Ju äldre vi lärare blir desto yngre blir en 12- eller 13-åring och vi glömmer att även de tänker, funderar, reflekterar och analyserar saker och ting. Att både se och bemöta eleverna som lite äldre än de kanske är, kan överraska positivt och det sker hela tiden i mitt klassrum.

  För några dagar sedan ventilerade jag ett problem som jag stött på och lät eleverna hjälpa mig. Det var inget lätt problem. Det handlade om huruvida jag skulle kontakta de sociala myndigheterna gällande min granne och den unga flicka som bor där. Under en kort diskussion växte mina fina 13-åringar och med klara ögon och moget resonemang hjälpte de mig till beslut: Ja, jag bör åtminstone höra av mig till soc och fråga vad jag som granne kan göra. Eller som en elev sade: "Alla vuxna har ett ansvar att se till att alla barn mår bra".

Så sent som igår inledde jag en svenskalektion där eleverna skulle beskriva vad de ser i ett foto. Jag valde bilden med "The tank man" från Tiananmen Square och studentupproret i Kina 1989. Först berättade jag lite kort om omständigheterna runt bilden och vad som hade hänt tiden innan. Det var knäpptyst i klassrummet, eleverna satt med stora ögon och lyssnade och ställde frågor om Kina, politiken, soldaterna och studenterna. Frågor som jag inte alltid kunde svara på, men som vi tillsammans tog reda på. När de sedan fick skriva vad de såg på bilden, med traditionell kinesisk musik i bakgrunden, skrev de alla så att pennorna glödde. Även de som normalt inte "orkar", skrev långa texter fulla med beskrivningar. Resultatet blev en samling välskrivna, engagerade texter som faktiskt skilde sig från texter många annars producerar vad gäller finkänslighet, språk och innehåll.

Det fick mig att tänka till lite. Det mesta vi gör i skolan kan faktiskt engagera eleverna om man tar sig tid att presentera uppgiften på ett sätt där man inte bara gör det intressant, utan också tydligt visar att man som lärare har en tro att eleverna faktiskt är smarta, intelligenta och fulla med bra saker.

Det var en bra dag, helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar