Ungdomar och idrottsvägran - vi glömmer ett perspektiv

Jag läser en kort men intressant artikel i Expressenn där Södra Latins gymnasium i Stockholm på prov kommer införa ett könsneutralt omklädningsrum i gymnastiksalen. På elevers efterfrågan. Och det är någonting som är mycket välkommet, men också någonting som vi i skolan sällan, eller kanske aldrig, diskuterar. Jag sitter själv nämligen och diskuterar elever som aldrig går på idrotten eller byter om och duschar efter en idrottslektion, och jag har aldrig hört någon ens ta upp sexualitetsfrågan. I stället diskuterar vi kroppsuppfattning, övervikt, skam inför sitt utseende etc. Sverige är ett land som ligger högt upp vad gäller HBTQ-frågor, men vi är långt ifrån framme. Vill vi ha ett land, en skola och ett samhälle där ingen ska känna sig utsatt, trakasserad eller diskrimineras, måste vi också ta ansvar för hela biten. Och här är en bit vi glömmer. Det finns ungdomar, unga som äldre, som är inne i en sökande fas vad gäller sexuell identitet och som därför känner sig mycket obekväma i att byta om eller vistas i omklädningsrum och i duschar.

Den här frågan måste upp. Det är en del av skolan. Idag. Nu.

Läs också: HBTQ-arbetet i skolan bör kanske leda till ett nytt genusperspektiv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar