Lundsberg och Förvaltningsrätten gör det lättare att vara lärare - Hurra!


Lundsberg och resten av skolsverige ansvarar inte för det som inte sker inom och som är skolverksamhet.
Det är vad jag tolkar besked från Förvaltningsrätten som därmed upphäver Skolinspektionens beslut att stänga internatskolan. Eller citerat ur DN.se:
"Den rättsliga genomgång som domstolen gjort visar att Skolinspektionen inte har befogenhet att utöva tillsyn över sådan internatverksamhet som äger rum utanför skoldagen", säger chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson i ett pressmeddelande.
Vidare tolkar jag det som att skola och lärare inte längre behöver bry sig om vad som sker med och händer runt eleverna vardagar mellan kl. 16-08 och om elevernas skoldag påverkas av utanförliggande faktorer kan vi i framtiden hänvisa till fallet Skolinspektionen vs Lundsberg. För "internatverksamhet" är väl egentligen samma som "vilken verksamhet som helst".
Otrygg social miljö i hemmet, kränkningar på nätet (för internet kan ju knappast ses som skolans domäner), missbruk och kriminalitet på kvällar och helger m.m - ja, det behöver vi inte bry oss om längre.
Hurra, så lätt det blev att vara lärare plötsligt! Sorry Aftonbladet, nu kan ni stryka skolornas ansvar i era artiklar runt mobbning för vi har i stora fina Förvaltningsrätten på vår sida och därmed också lagen! In your face!

Fast nä. Jag jublar inte.
Inte som ett antal styrelsemedlemmar och stiftelser kanske gör just nu. Av den enda anledningen: det är åt helvete.
Konspiratören i mig säger: JÄV och tillägger ett mummel om att "ja se Lundsbergarna finns långt uppe i toppen av rättsväsendet".
Pedagogen och läraren i mig säger: En otrygg elev kan man aldrig lära hur mycket tid man än lägger ned och hur mycket hjälp man än ger. Endast när de själsliga och sociala faller på plats blir det äkta kunskapande.
Människan i mig säger: Vem ska hjälpa alla barn som far illa om inte jag?
Den förvirrade i mig säger: Kan någon förklara hur jag ska tolka det så att jag förstår det rätt??!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar