Svenska elever skriver bättre än du

Elevernas skrivkunskaper och resultat på nationella prov i svenska, är veckans pungspark mot skolan, lärarna och eleverna själva. Några andra verkar i debatten och bland gemene man stå helt utan ansvar. Det faktum att svenkar skriver sämre oavsett ålder och generation, förbises också så klart.

Redan för tre fyra år sedan började jag hamna i konflikt med det rättningsmaterial som hör till uppsatsdelen i svenska i år 9. Jag har nämligen inte hört en enda svensklärarkollega som under mina år som lärare jublat över de uppsatsämnen som funnits, än mindre över själva skrivuppgiften och rättningsmallen. En elev som skriver en alldeles utmärkt uppsats där alla kriterier uppfyller A, förutom ett som vi tvingas sätta F på - och det kan handla om fel rubriksättning, ett missat referat - gör helt sonika att hela delprovet blir underkänt.
   Så har det varit så länge jag kan minnas. Ett antal elever med höga betyg får tillbaka prov som visar helt andra resultat än vad ingen av oss önskar och jag får sätta mig med eleven i fråga och förklara hur det ligger till. "Du är duktig, du har ett fantastiskt språk, varierat ordförråd och en berättarteknik som få - men du glömde en mening eller ett par ord som gjorde att enligt Skolverket så är din uppsats underkänd."
  Det jag kan märka dock är att dessa elever blir fler. De elever som missar, tänker lite för långt och ibland utanför Skolverkets egna preferenser på innehållets karaktär och som i stundens allvar glömmer småsaker (sic!) - de blir fler för varje år. Självklart är det då lätt att säga att problemet ligger hos eleverna, skolan och lärarna. Men själv undrar jag när Skolverket ska ta på sig en del av ansvaret och erkänna att ja, minsann, uppsatsämnena var nog på tok för ålderdomliga i både tanke och utförande, att dagens ungdomar ska kunna visa upp sina bästa kvaliéer och förmågor. Ett prov bör aldrig utformas för att sätta dit eleverna - tvärtom bör de locka eleverna att redovisa sin kunskap på sitt sätt och efter egen förmåga. Så länge det inte sker kommer de nationella proven för de flesta lärare idag vara ett hån och någonting vi skrattar åt i lärarrummet.

  Det är lätt att skylla på dagens elever och lärare och skola. Men det borde bli svårare att tänka att det minsann bara är där den språkliga nivån har sjunkt när man samtidigt ser vuxna, utbildade i en skola långt tidigare, låter sitt eget språk förfalla. Jag är ledsen, men skyll inte på mig som är lärare idag för dina egna särskrivningar, chattspråk och emotikoner i dina egna texter. För visst är det så att skriftspråket i stort har försämrats i jämförelse med det du en gång i tiden lärde dig och säkert var tämligen duktig på?
  Jag har de senare åren stört mig allt mer på etablerade medias språk som allt oftare ger sken av att man antingen helt slutat korrekturläsa eller så tycker man inte att det är viktigt längre. Och frågan är om det inte är ett tecken i tiden, ändå. Om vi som gick i skolan "förr i tiden" (innan skolan började "suga så förtvivlat") själva börjar se mindre vikt i skrivandet, till och med journalister och etablerad media, varför ska vi förvänta oss att våra unga ska vara så mycket bättre? För det är ju så det är - de nationella proven i nian och på gymnasiet rättas efter mallar som ligger långt över det jag upplever är den allmäna och även professionella nivån idag, i samhället.
  Åter igen, kraven på nationella prov i svenska är fortfarande hopplöst ute och cyklar.

  Det Skolverket förmodligen är absolut sämst på, vilket är helt ofattbart i det samhälle vi lever i idag, är att också se att Sverige är ett mångkulturellt land. Sverige gillar det och vi vill fortsätta vara det så länge de styrande partierna/blocken är överens om det. År 2014 har jag inte sett en enda lärobok i SO, NO, Ma, HK - whatever - som är skriven på ett sätt som gör att en elev med annat modersmål än svenska ska kunna förstå och följa undervisningen.
 Dessutom är nationella provet i svenska identiskt med nationella provet i Svenska som andraspråk med vissa lättnader vad gäller grammatik och stavning. Det som gör Sverige så fantastiskt är att vi är mångkulturellt och åtminstone jag vill fortsätta vara det och det innebär självfallet - och det är inte "rocket science" - att med fler människor med annat språk än svenska som modersmål, så kommer det självfallet visa sig i statestiken. '

  Tekniken kan vi så klart också skylla på. Det är samma teknik som dagens tonåringar växt upp med som fått alla oss äldre att börja skriva lol, wtf, gtg, :), :(, å ja ba, nt - och med andra ord förenkla vårt egna skriftspråk. Här kan vi så klart välja. Ska vi se det som tillbakagång eller en normal utveckling av språk? Även de som gick ut med en 5:a i betyg på 80-90-talet har förmodligen börjat förenkla sitt skriftspråk.
  Och tror du mig inte, välkommen att höra av dig så skickar jag ett nationellt prov för årskurs 9 i Svenska till dig och bedömer den efter årets bedömningsnivå. Lycka till!
  Men visst spelar tekniken roll och även om Skolverket har glömt det, så måste skolan förhålla sig till det. Jag är emot pekplattor i älder årskurser, även i grundskolan, eftersom jag (kanske är jag gammalmodig där) tror på att det näst bästa efter att skriva för hand är en ordentlig skärm och ett ordentligt fysiskt tangentbord.

  Skolan har problem. Vi lärare har problem. Samhället har problem. Skolan kan anpassa sig bättre till tiden och dagens ungdomar. Vi lärare kan anpassa vår undervisning bättre till dagens elever. Samhället kan ransaka sig självt och se att allt som utmålas som problem, kanske inte behöver vara det, men framför allt, är ett samhälls ansvar.

 När läste du som förälder för ditt barn senast?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar