8 Elevtyper Och Hur Du Lyckas Med Dem

Att vara lärare är utan tvekan världens roligaste, häftigaste, intressantaste, mest utvecklande och lärorikaste jobb. Ingen dag är den andra lik. En lärare är en mentor, en förebild och en vägvisare och för varje elev och människa en av de viktigaste personerna vi alla möter under ett liv. Därför är läraryrket också ett hedervärt och ärofullt uppdrag.

Alla elever är olika, men jag tänkte lista 8 vanliga typer, deras egenskaper och förmågor och hur en lärare kan och bör förhålla sig till dem för att lyckas i sitt uppdrag.

TYP 1: Den här eleven är en ung människa som befinner sig i början av ett långt händelserikt liv. Som människa förändras eleven i rasande takt, både fysiskt och mentalt samtidigt som den sociala miljön runt eleven också förändras. Dessutom förändras samhället och världen på ett sätt som eleven inte alltid hänger med i utan kan behöva hjälp och lotsning.   


Den här eleven utmärker sig genom att ha ett stort behov av omtanke, kärlek och trygghet. Eleven behöver få känna sig sedd och respekterad för den individ den är för att må som bäst. Eleven styrs ofta av intresse och behöver stimuleras för att ta till sig information på bästa möjliga sätt. Eleven är en känslomänniska som snabbt blir ledsen, känner sig kränkt och sårad lätt och behöver därför bemötas med största respekt och kärlek.
Lärare, gör så här:
- Var öppen för den kunskap som eleven kan lära dig. Att vara lärare innebär att ständigt lära sig hur varje elev fungerar och utvecklar sig bäst.
- Möt eleven med respekt och värme.
- Se, uppmärksamma och kom ihåg elevens bra, goda och fina sidor och fokusera på dem. Glöm det dåliga.
- Anpassa din undervisning efter hur eleven svarar på den och kom ihåg att du måste ofta anpassa dig efter eleven och inte tvärt om. Tänker du så kommer du också upptäcka nya roliga, givande och fantastiska sidor av läraryrket!
- Tänk på att respekt och auktoritet kommer aldrig per automatik. Du måste förtjäna den och du kan aldrig kräva den.
- Visa för eleven att du är glad för att få vara elevens lärare. Även de gånger du kanske har andra tankar.
Lärare, gör INTE så här:

- Tänk aldrig att det är eleven som har problem om eleven inte lär sig, beter sig eller fungerar som du vill att eleven ska göra förrän du själv självkritiskt har funderat över om du gör och tänker som i punkterna ovan.  
----------------
TYP 2: Den här eleven är en ung människa som befinner sig i början av ett långt händelserikt liv. Som människa förändras eleven i rasande takt, både fysiskt och mentalt samtidigt som den sociala miljön runt eleven också förändras. Dessutom förändras samhället och världen på ett sätt som eleven inte alltid hänger med i utan kan behöva hjälp och lotsning.   
Den här eleven utmärker sig genom att ha ett stort behov av omtanke, kärlek och trygghet. Eleven behöver få känna sig sedd och respekterad för den individ den är för att må som bäst. Eleven styrs ofta av intresse och behöver stimuleras för att ta till sig information på bästa möjliga sätt. Eleven är en känslomänniska som snabbt blir ledsen, känner sig kränkt och sårad lätt och behöver därför bemötas med största respekt och kärlek.
Lärare, gör så här:
- Var öppen för den kunskap som eleven kan lära dig. Att vara lärare innebär att ständigt lära sig hur varje elev fungerar och utvecklar sig bäst.
- Möt eleven med respekt och värme.
- Se, uppmärksamma och kom ihåg elevens bra, goda och fina sidor och fokusera på dem. Glöm det dåliga.
- Anpassa din undervisning efter hur eleven svarar på den och kom ihåg att du måste ofta anpassa dig efter eleven och inte tvärt om. Tänker du så kommer du också upptäcka nya roliga, givande och fantastiska sidor av läraryrket!
- Tänk på att respekt och auktoritet kommer aldrig per automatik. Du måste förtjäna den och du kan aldrig kräva den.
- Visa för eleven att du är glad för att få vara elevens lärare. Även de gånger du kanske har andra tankar.
Lärare, gör INTE så här:


- Tänk aldrig att det är eleven som har problem om eleven inte lär sig, beter sig eller fungerar som du vill att eleven ska göra förrän du själv självkritiskt har funderat över om du gör och tänker som i punkterna ovan.  
----------
TYP 3: Den här eleven är en ung människa som befinner sig i början av ett långt händelserikt liv. Som människa förändras eleven i rasande takt, både fysiskt och mentalt samtidigt som den sociala miljön runt eleven också förändras. Dessutom förändras samhället och världen på ett sätt som eleven inte alltid hänger med i utan kan behöva hjälp och lotsning.   
Den här eleven utmärker sig genom att ha ett stort behov av omtanke, kärlek och trygghet. Eleven behöver få känna sig sedd och respekterad för den individ den är för att må som bäst. Eleven styrs ofta av intresse och behöver stimuleras för att ta till sig information på bästa möjliga sätt. Eleven är en känslomänniska som snabbt blir ledsen, känner sig kränkt och sårad lätt och behöver därför bemötas med största respekt och kärlek.
Lärare, gör så här:
- Var öppen för den kunskap som eleven kan lära dig. Att vara lärare innebär att ständigt lära sig hur varje elev fungerar och utvecklar sig bäst.
- Möt eleven med respekt och värme.
- Se, uppmärksamma och kom ihåg elevens bra, goda och fina sidor och fokusera på dem. Glöm det dåliga.
- Anpassa din undervisning efter hur eleven svarar på den och kom ihåg att du måste ofta anpassa dig efter eleven och inte tvärt om. Tänker du så kommer du också upptäcka nya roliga, givande och fantastiska sidor av läraryrket!
- Tänk på att respekt och auktoritet kommer aldrig per automatik. Du måste förtjäna den och du kan aldrig kräva den.
- Visa för eleven att du är glad för att få vara elevens lärare. Även de gånger du kanske har andra tankar.
Lärare, gör INTE så här:


- Tänk aldrig att det är eleven som har problem om eleven inte lär sig, beter sig eller fungerar som du vill att eleven ska göra förrän du själv självkritiskt har funderat över om du gör och tänker som i punkterna ovan.  
-------------
TYP 4: Den här eleven är en ung människa som befinner sig i början av ett långt händelserikt liv. Som människa förändras eleven i rasande takt, både fysiskt och mentalt samtidigt som den sociala miljön runt eleven också förändras. Dessutom förändras samhället och världen på ett sätt som eleven inte alltid hänger med i utan kan behöva hjälp och lotsning.   
................................................................
...................................................
........................................
Okej, du ser vad jag gör här, eller hur? Det finns inte 8 typer av elever. Enligt Skolverket så fanns det under läsåret 2012/2013 1,381,936 elever i grundskolan. Det betyder att det finns 1,381,936 olika typer av elever. Det betyder också att läraryrket är fruktansvärt komplext yrke - men långt ifrån omöjligt. Det typexempel jag skriver här en beskrivning av vilken elev som helst. Det förhållningssätt som lärare och skolan ska ha, enligt mig, hoppas jag också är tydligt i typexemplet.

Varför skriver jag det här? Jo, för att jag önskar inget hellre än att mina lärarkolleger ska få känna samma glädje som jag när jag går till jobbet. Den glädje jag känner, den kick jag får, får jag uteslutande från mina elever. Jag lever kanske inte som jag lär och skriver i den här texten, men jag tror på den. Vidare tänker jag aldrig "svårigheter" - utan "olikheter". Skillnaden är total.


Och jag avslutar varje lektion med elever med orden:
- Tack för vad ni har lärt mig idag!